HVB - Hem för vård eller boende

Vi erbjuder flexibla boenden inom ramen för SOL, LVU och LSS. Individanpassade lösningar innebär oftast att man bor ensam men ibland även två och två, alltid tillsammans med vår boendepersonal.

Läs mer ››

Magnus Ladulåsskolan

Magnus Ladulåsskolan är en fristående skola under Team J-son för elever med särskilda behov av stöd - antingen dagelever från skolans närområde eller elever som omfattas av Team J-sons boenden.

Läs mer ››

Utredningscentrum

Vår metodik för diagnos vilar på vedertagen psykologisk- och psykiatrisk grund och vi samverkar med förvaltningar, BUP-kliniker, skolor etc.

Läs mer ››

Hälsocentrum

I vårt hälsoteam ingår sjuksköterskor, Läkare specialist i barn- och ungdomspsykiatri samt vuxenpsykiatri, psykolog, arbetsterapeut och vid behov sjukgymnast.

Läs mer ››

Kompetenscentrum

Inom ramen för Team J-son kompetenscentrum har vi valt att göra våra kunskaper tillgängliga för fler. Vi gör det oftast i form av öppna föreläsningar...

Läs mer ››

Resurscentrum

I Resurscentrum finns vårt boendeteam på plats hela dygnet. Att vårt Resursteam utgår från verksamheten gör även att vi kan ge en hög personaltäthet alla dagar i veckan.

Läs mer ››