Alla har rätt att må bra

Unga med resursbehov har ofta behov av hälsorelaterade insatser. Därför har Team J-son en samverkande hälsovårdsverksamhet med anpassade insatser för vår målgrupp. Vi har har en väl anpassad mottagning med rum för samtal, rum för aktiv vila och tillgång till ett eget gym. 

I vårt hälsoteam ingår sjuksköterskor, Läkare specialist i barn- och ungdomspsykiatri samt vuxenpsykiatri, psykolog, arbetsterapeut och vid behov sjukgymnast. 

Hälsocentrum ansvarar också för Magnus Ladulåsskolans elevhälsa.

Hälsocentrum tar kontakt med vårdnadshavare till barn och unga placerade inom Team J-son. Som nära anhöriga har ni ofta viktig information kring barnets hälsobehov.