Vår utveckling

En varm och solig majdag kom vår första flicka hem till oss..

1971

Jourhem och fosterhem på Kullegatan 13, Kättillstorp Jönköping.

1971-1973

Familjehem på Trädgårdsgatan 26, Bankeryd. Träningsboenden på Ågatan Bankeryd och Östra Storgatan Jönköping.

1974

Unga är en heltidsuppgift för grundarna Gun-Britt och Haralds Janson. Vi fyller 10 år!

1981

4 platser. Länsstyrelsen utfärdar vårt första HVB tillstånd. Äldst i landet?

1982-09-17

Familjen Janson skapade avlastning vid släktträffar och någon enstaka helg...

1983-1984

5 platser. Möten och administration flyttas till kontorshotellet Gula villan, Jönköping.

1985

Vi fyller 20 år!

1991

Hökensås vid behov av resursstarkt boende.

1994

Sörängen för resursintensiva unga. En början på våra enskilda boenden... Vi är10 tjänster.

1995

Mötesplats och administration flyttar från Gula Villan till Brunnsgatan 27 inom Jeriko.

1996

17 platser. Centralt belägna hemlika lägenheter byggs upp. Först inom Jeriko och sedan på Kålgården i Jönköping. Ledning och hälsa utvecklas.

1998-1999

Team J-son skola ges tillstånd av Skolverket att bedriva grundskola år 4-9.

1999

”Behandlingshemmet Harald och Gun-Britt Janson” i Bankeryd stänger och övergår till Team J-son. Vi formar en ny verksamhet med lägenhetsbaserade centrala och hemlika boenden - vår grundverksamhet idag.

1999

2000 och framåt drivs Team J-son som ett alternativ i stadsmiljö medskräddarsydda bemötandelösningar. Vi marknadsför oss som en verksamhet som står pall i alla väder. Vi ges flera och förtroendefyllda uppdrag kring unga vi lyckas väl med – därför finns vi kvar idag!

2000

Åldern för mottagande sänktes från 16 år till 14 år genom reviderat tillstånd. Vi fyller 30 år!

2001

Åldern i vårt tillstånd sänktes till 12 år. Tillstånd för placeringsbeslut enligt LSS personkrets 1.

2002

Team J-son öppnar en fristående grundskola år 4-9 med tillstånd från Skolverket.

2002

Skoldelen utökades med grundsärskola, träningsskola och gymnasiesärskola.

2003

2003 skapades Team J-son Resursteam vilket 2004 blev permanent med 6 tjänster

2003-2004

Verksamheten utvecklas. Skolverkets ledningsgrupp följer oss. Vi är 60 medarbetare.

2005

Skolgatan 2 - Här kommer vi! Vi skapar oss en Mötesplats på Plan 4, Magnus Ladulåsskolan på Plan 5 och Loftet, vår aktivitetsverksamhet på Plan 6.

2007

Unikt generellt HVB-Tillstånd och ytterligare sänkt mottagande ålder till 10 år. Domskäl i Länsrätten då verksamhetens intentioner låg före lagtexten.

2007-10-16

Vi expanderar i huset på Skolgatan och samlar vår kompetens till en gemensam ”Plats för utveckling!”

2008

2009 byter Team J-son Skola namn till Magnus Ladulåsskolan. Skolan fyller 10 år!

2009

Under en planeringsdag 2009 bestämde vi oss för att göra vår arbetsmodell tillgänglig i bokform. Denna metodbok beskriver hur vi jobbar och ger vår syn på hur vi bemöter vår målgrupp av unga.

2009

Vi arbetar fram vår Värdegrund som är grundbulten för våra värderingar i verksamheten och på arbetsplatsen.

2010

Team J-son fyller 40 år!

2011

Vi utökar med ett våningsplan, Plan 2 på Skolgatan 2.

2013

Verksamheten Generationsskiftas till syskonen Anna och David. Verksamheten skall inte säljas till jättar utan fortsätta utvecklas med förtroenden och hopp för unga varje dag, om och om igen...

2013-09-19

Hälsocentrum blir egen verksamhet inom Team J-son. Vi anmäler oss till Vårdgivarregistret.

2014

Skolverket tillsynar Magnus Ladulåsskolan i två dagar, beslut för grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. Vi ges beröm med väl godkänt. Inspektörerna vill låna vårt material och bemötandepolicy ”Så arbetar Team J-son” som modell för skolvärlden.

2014

Domskäl i Förvaltningsrätten som går på IVO:s linje att Resurscentrum inte är tillståndspliktig verksamhet mot bakgrund att vi vill driva utveckling för unga.

2014-01-29

Vi öppnar Resurscentrum på Plan 2 och rekryterar successivt ytterligare 6 tjänster.

2014-05-02

Magnus Ladulåsskolan utökar med Plan 3 för skolledning, lärarteam och elevhälsa. Undervisningsrum för Fysik, Bild och Textil. Rum för aktiv vila. ”Lillån” vårt större rum för aktiva möten ryms här...

2015

Vi har nu hela huset på Skolgatan 2, WOW! vilken häftig känsla! Vi har 6 våningar fyllda av nya möjligheter, fantastiska unga och engagerade medarbetare! Vi arbetar fram Värdegrunden för unga.

2015

Team j-son fyller 45 i maj!

2016

2017 och framåt är vår framtid...

2017