Att bo innebär så mycket mer att lära

Att skapa en varm hemlik atmosfär för barn och unga är en stor  uppgift som kräver känsla i de små detaljerna. Här ska det kännas att det finns någon som bryr sig om även om det inte är mamma eller pappa. Att bo borta innebär också möjligheter att lära sig mycket nytt, vilket är positivt.

Vi erbjuder flexibla boenden inom ramen för SOL, LVU och LSS. Individanpassade lösningar innebär oftast att man bor ensam men ibland även två och två, alltid tillsammans med vår boendepersonal.