En verksamhet som ”står pall” i alla väder

Team J-son finns för att vi är ärliga med vår uppgift och bra på vår medverkan. Vi har alltid hjärtat med. Vi kan inte allt men vi är en lärande organisation. Vi ger nya möjligheter varje dag och vi agerar för ett tryggt samhälle. Av andra beskrivs Team J-son som en verksamhet som är slittålig. En verksamhet som ”står pall” i alla väder. Det kan nog stämma för vi ger inte upp för lite motgångar. Det hör till när man vänder sig till unga inom vår målgrupp.

En kontakt med oss börjar ofta genom en öppen förfrågan; Vad gör man nu?

Beskriv för oss vårdplanens intentioner, nuet och vi ger förslag på bemötande. Hos oss kan man välja mellan olika boendelösningar och olika skollösningar. Vårt hälsoteam kopplas på vid mottagande och följer med i vår medverkan. Vi agerar för en god planering och första tid. Efter hand sker utvärderingar och revidering av genomförandeplan i takt med den unges utveckling. Vi finns bara så länge vi behövs. Vi samverkar gärna och överlämnar information om vår medverkan vid ert önskemål.

Placeringsformer

Vi tar emot omedelbara placeringar, skolveckohemsplaceringar, lovplaceringar och utredningsplaceringar. Vanligast är långsiktiga placeringar såsom behandlingsplaceringar och omvårdnadsplaceringar. Vi tar emot placeringsbeslut SOL, LVU och LSS från hela landet.