När vi fyller på med kunskap skapar vi nya möjligheter

Inom ramen för Team J-son kompetenscentrum har vi valt att göra våra kunskaper tillgängliga för fler. Vi gör det oftast i form av öppna föreläsningar där vi bjuder in andra som verkar inom samma eller angränsande kompetensområden som vi själva. Vi kan även ordna skräddarsydda uppdragsutbildningar för större eller mindre grupper.