Kvalitet skapas i vardagen

Vi är en verksamhet med närhet och förståelse för det regionala arbetsfältet samtidigt som vi är en verksamhet med bred kompetens och ett utvecklat verksamhetsområde nationellt. Vi strävar efter nära samarbeten och långsiktiga relationer. Vi lovar aldrig mer än vi kan hålla vare sig det gäller tidsplaner, resurser, insatser eller funktioner. Vi sätter vår heder högt och tar till oss synpunkter. Vi är en lärande organisation.

Våra uppdragsgivare är kommun och landsting. Men också placerade unga med anhöriga och närstående. Att våra medarbetare upplever sig delaktiga och är involverade skapar förutsättningar för oss att lyckas, men också resurser och kämparvilja att överträffa förväntningar.

Vi erbjuder kompletterande verksamhetsområden där vi som specialister kan erbjuda smarta, flexibla och individanpassade lösningar utifrån uppdragsgivares behov. Sällan är något uppdrag till oss lika. Vi är en helhetsleverantör med valbara resursfunktioner inom flera samverkande tjänsteområden. Vi är ofta den sista pusselbiten som skapar helheten även om vi naturligtvis kan vara första insatsen inom resurskedjan.

Vi är en närvarande och trygg verksamhet som kan vårt arbetsområde. Vi formar individuella bemötanden utifrån behov, insats och uppdrag. Vi är inte störst, men vi är helt klart i topp när det gäller erfarenhet och flexibilitet. Vi är en verksamhet med lång erfarenhet som har växt i takt med tilliten till vår kompetens. Vi är en trygg samverkanspartner. Vi tar vår medverkan på ett professionellt allvar och det är det som utvecklats till vårt starkaste kort.