En liten skola med STORA resurser

Vi är en liten friståendeskola i Jönköping som vänder sig till elever som behöver en mindre och mer anpassad skola för att lyckas i sin skolgång. Vi bedriver grundskola år 4-9, grundsärskola år 1-9samt gymnasiesärskola år 1- 4. Skolformerna är integrerade med varandra.

De program vi erbjuder på gymnasiesärskolan är:

  • Fastighet, anläggning och byggnation
  • Samhälle, natur och språk
  • Individuella programmet

Skolan har idag ca 30 elever. Alla elever har ett eget studierum och en individanpassad skolgång. Undervisningen sker både individuellt och i mindre grupper. Vi arbetar med lösningsfokuserad kommunikation mellan elev och pedagog. Framsteg och lyckande är att överträffa sig själv, inte att mäta sig med andra.

För våra elever kan kunskapen finnas överallt, men vägen dit kan vara lite krokig. Utmaningen för oss som pedagoger är att hjälpa eleverna hitta sina förutsättningar. Det är att hitta drivkraften och motivationen som gör att skolan blir rolig och lustfylld.