Vår Föreståndare är godkänd av IVO

I höststarten välkomnade vi Håkan Stenberg hem till Team J-son. I veckan fick vi återkoppling av IVO att myndigheten godkänner Håkan som Föreståndare för boendeverksamheterna inom Team J-son.

Jubel och glädje!

Höst och personalutbilding

I veckan som var åkte personal från Team J-son på utbildning på Symbolbruket & Hargdata i Linköping. Där fick de utbildning i programmet InPrint. Det är ett program som med widgits/bildstöd förtydligar text eller hjälper till att skapa översikt över dagen, dagsschema.

 

Vi fyller 45 år i Maj

Tack alla för årens förtroenden!

Läs mer...

Hälsoteam, 21 April

Alla har rätt att må bra.

Läs mer...