Stöd i vardagen

Resurscentrum är nästan som att bo hemma fast med andra i en mindre grupp. Kan liknas med ett korridorboende med gemensamma måltider och fritidsaktiviteter. Vi är ett hem att växa i. Ett hem med resurser för utveckling.

Unga ges stöd i vardagen. Att man har ordning och reda på sitt rum, sköter sin hygien och vårdar sina tillhörigheter är lika viktigt träning för framtiden som att hantera sin tvätt och städning av sitt rum. Vår uppgift är att tillsammans träna på allt man behöver kunna inför vuxenlivet.

Vi ser anhöriga som en viktig resurs för vägen framåt.

Kontakta oss och vi berättar mer. Välkomen till ett hem att växa i.