Ett hem att växa i

Resurscentrum är placeringsalternativet inom Team J-son när resursbehov kan tillgodogöras i ett boende med andra. Det gör ju också att man tränar på sociala situationer i kombination med ett personifierat stöd för sin egna utveckling.

Här kan man bo av olika anledningar ex Skolveckohem, Utredningsplacering eller bara för att man behöver ett extra stöd och en paus i livet. Vägarna till oss är olika. Vårt engagemang däremot är alltid lika stort. Vi är ett hem att växa i.

Resurscentrum är vårt gruppalternativ och en samverkande boendeverksamhet inom Team J-son.

Kontakta oss och vi berättar mer. Välkomen till ett hem att växa i.