Ju fler bitar man vänder på, desto lättare att se helheten

Team J-son har mer än 40 års erfarenhet av barn och unga med behov av särskilt stöd. Med den kompetensen i ryggen kan vi idag fristående från övrig verksamhet erbjuda professionella utredningar och bedömningar av barn och unga med särskilda behov.

Vår metodik för diagnos vilar självklart på vedertagen psykologisk- och psykiatrisk grund och vi samverkar med förvaltningar, BUP-kliniker, skolor etc.  regionalt och nationellt.

Vi skapar helt enkelt mer plats för utveckling.