Hälsa – Hälsocentrum

Alla har rätt att må bra.

frasse

En väl anpassad hälsomottagning.

Insatser för att må bra och för att lära mer. Vårt hälsoteam agerar nära boende och skola. Rör sig i verksamheten varje dag och agerar för anpassningar. Hälsokörkortet och känsloskolan är insatser vi kan ge. Andra är bildstöd som förbereder, ritsamtal som förklarar och hjälpmedel som underlättar. Alla vägar framåt är olika. Vi agerar långsiktigt och följer vår medverkan.

Vår funktion är även elevhälsa, handledning och vägledning. I vårt hälsoteam ingår sjuksköterskor, läkare (specialist i barn- och ungdomspsykiatri samt vuxenpsykiatri), psykolog, socialpedagog och tillgång till arbetsterapeut. Unga med resursbehov bistås med hälsorelaterade insatser.

bild

Säg hej till Frisko!

I Hälsans lokaler bor en liten filur som heter Frisko. Friskvård är hans grej! Han älskar att röra på sig och lära sig nya saker. Frisko vägleder våra unga i det förebyggande hälsoarbetet. Ibland ses han tillsammans med en lite större, grön filur, Frasse, som representerar Friskos vuxna stöd och ser till att vi är en bra arbetsplats för stora och en bra verksamhet för små.

bild

Hälsoteamet

Håkan Stenberg

Tom Malmström

Stina Johansson

Loviisa Spånberger

Violetka Georgievska

Henning Beier

Angelika Blom

Allt under ett tak!

Boende, Skola och Hälsa är integrerade delar i vår verksamhet. Läs mer om våra andra verksamhetsområden.