BOENDE

Nya möjligheter!

SOL, LVU, LSS.

frasse

Team J-son driver Sveriges äldsta HVB, grundat redan 1971.

Att bo innebär så mycket mer att lära. Vår uppgift är att skapa en optimal miljö för den unge att växa i. Våra 16 hemlika boenden ligger med ca 10 minuters gångavstånd från vår skola, Magnus Ladulåsskolan. Skolan, vår mötesplats, hälsan och vårt boende i grupp ligger alla i samma hus.

Att skapa en varm hemlik atmosfär för barn och unga är en stor uppgift som kräver känsla i de små detaljerna. Att det alltid finns någon som bryr sig om även om det inte är en förälder är en självklarhet liksom individanpassning. Vi är resursstarka och kan erbjuda det stöd och den omsorg som våra unga behöver.

bild

En fungerande vardag.

De unga kan placeras med egna boendeteam, dela med annan ungdom eller bo i mindre grupp. Den fysiska miljön hos oss signalerar till unga att de har ett värde. Möjlighet finns för både avskildhet och umgänge. Att miljön är lekfull, hel och ren gör att vi trivs så mycket mer. Vårt centrala läge förenklar vardagen. När vi längtar till naturen tar vi bussen eller åker bil till vårt lilla torp ca en mil utanför stan!

bild

Ansvariga Boende

Håkan Stenberg

Anita Spaak

Fredrik Järn

Sari Kurola

Fredrik Hjalmarsson

Resursteam

Allt under ett tak!

Boende, Skola och Hälsa är integrerade delar i vår verksamhet. Läs mer om våra andra verksamhetsområden.