Kvalitet skapas i vardagen

Vi är en verksamhet med bred kompetens och stor erfarenhet av att skräddarsy flexibla och individanpassade lösningar för unga i åldrarna 10-23 år med resursbehov. Boende, Skola och Hälsa är integrerade med valbara insatser. Uppdragsgivare är kommuner och landsting, men också placerade unga med anhöriga och närstående.

team j-son gubbe 1 team j-son gubbe 2

Team J-son teamarbete

Vårt Teamarbete kännetecknas av att vi ser möjligheterna. Vårt goda arbetsklimat är en av våra framgångsfaktorer.

Vi eftersträvar ständigt att utveckla oss som team och vårt dagliga fokus är att möta varje ung människa med förståelse och accept av denne som person.

bild

Vi lär så länge vi lever!

Genom ny kunskap och kompetens ges nya insikter och möjligheter till utveckling. På Team J-son är vi stolta över vår långa historia och den erfarenhet vi byggt upp genom ständiga utmaningar och lyckade resultat. Genom internutbildning via e-learning, delar vi med oss av vår breda kompetens.

Grunden för våra värderingar är vår värdegrund!

Alla människor har ett värde och respekten för detta är central för vår organisation och hur vi utför vårt uppdrag. Var och en har rätt till vård och omsorg utifrån sina unika behov och individuella funktionsnedsättningar.

Genom ny kunskap och kompetens ges nya insikter och möjligheter till utveckling. För oss betyder utveckling att alla som berörs av vår verksamhet ska kunna formulera individuella mål och finna sätt att uppnå dem.

Vi har fått förtroendet i samhället att hjälpa och stötta unga människor med särskilda behov. Vi ska ta ansvar för vår verksamhet genom att visa lojalitet och engagemang gentemot våra uppdragsgivare, föräldrar, unga och varandra.

Med professionalitet menas att yrkesutövandet ska styras av kunskaper och arbetssätt som verkligen gagnar den hjälpsökande, inte av impulser, egna behov eller känslor.

Vår historia

I det lilla börjar det stora och så var det även för oss. En solig majdag 1971 kom vår första flicka hem till vår familj på Kullegatan i Jönköping. Där började historien om Team J-son och vår utveckling till dagens verksamhet.

Från då till nu
Verksamma sedan

1971

Antal våningar i vårt hus

6

Glada medarbetare

120

Team J-sons administration.

Inga Karlsson

Hans Westman

Metin Shamoun

Daniel Sköldsvik

David Janson

Anna Maxe

Fredrik Englund

Emelie Ivebäck

Jobba på Team J-son

Vi är väldigt stolta över vår kultur och den glädje vi tillsammans ger. Vi får ofta höra att vi är välkomnande, hjälpsamma och trygga. Slittåliga och kompetensstarka. För att lyckas behöver vi engagerade medarbetare som vill ta ansvar, förvalta och vidareutveckla vårt koncept och ta vår medverkan till nya framgångar. Kanske är det du? Se våra lediga tjänster!