SKOLA – Magnus Ladulåsskolan

Du kan, du är värdefull, du lär för livet!
Alla har rätt att lyckas. Det gäller att se nya möjligheter.

frasse

En av Sveriges minsta skolor med de största resurserna.

Magnus Ladulåsskolan är en liten fristående skola mitt i centrala Jönköping. Vi har 35 elevplatser och riktar oss till elever som har svårt att klara en stor skola och klass. Största delen av vår målgrupp är grundskoleelever år 4-9. Vi har även möjlighet att ta emot grundsärskoleelever år 1-9 samt gymnasiesärskola år 1-4. För oss är det viktigt att ge alla elever rätt förutsättningar för att lyckas i skolarbetet. Varje elev har en individuellt anpassad undervisning och skoldag, samt tillgång till ett eget studierum. Undervisningen sker även i mindre grupper. Vi gör vårt bästa för att skolan ska vara lustfylld och varierade så att energin ska räcka under hela skoldagen.

 

Klicka på länken för att ladda se Läsårstiderna.

bild

Åskådliggörande pedagogik

Vi arbetar med en god struktur över skoldagen. Alla elever har ett eget schema en egen crombook där dagsscheman, skoluppgifter mm finns. Vi försöker varva teori med praktiska moment och tränar på vardagliga sociala färdigheter för att rustas inför framtiden. Elevhälsan finns nära elever, personal och föräldrar som stödjande funktion i samtal, samsyn, handledning mm.

”Det finns så många vägar till lärande för våra elever. Det är upp till oss att finna dem tillsammans!”

 

Vill ni veta mer om oss och vad vi gör? Följ oss på Instagram

bild

Medarbetare - Magnus Ladulåsskolan

Annelie Björndahl

Biträdande rektor, SYV

Markus Kvick

Specialpedagog/ arbetslagsledare

Mattias Sernelin

Lärare/ arbetslagsledare

Martin N Söderlind

Lärare, IKT pedagog

Hampus Steenberg

Elevassistent

Lena Jansson

Speciallärare, specialpedagog (föräldraledig)

Joakim Kalvik

Lärare/Skyddsombud

Lotta Larsson

Resurslärare

Kristian Stenberg

Elevassistent

Angelika Blom

Skolkurator

Fredrik Englund

Elevassistent/ IT ansvarig

Marcus Allard

Lärare, förstelärare

David Janson

Yrkeslärare gymnasiesärskolan/ Skyddsombud

Anna-Karin Lofthammar

Skolsköterska

Towe Sjödell

Elevassistent

Sofia Larsson

Elevassistent

Allt under ett tak!

Boende, Skola och Hälsa är integrerade delar i vår verksamhet. Läs mer om våra andra verksamhetsområden.